Speciale functies

Speciale functies

De kassasoftware biedt tal van speciale functies voor de horeca, bijvoorbeeld keuzevensters kunnen automatisch openen om  bij de bestelling van een biefstuk te vragen of er ’rare‘, ’medium‘ of ’well done‘ moet worden gebakken.

Grafische tafelschema’s, tafels separeren e.v.a.

Vectron POS-systemen tonen het servicepersoneel welke bedragen op welke tafels openstaan. POS-systemen met touchscreen geven op het beeldscherm het grafische tafelschema van het restaurant weer. Openstaande en afgesloten tafels worden vervolgens met verschillende kleuren op het beeldscherm weergegeven. Met behulp van de timer-functie kan bij alle kassasystemen in het grafische tafelschema worden herkend, aan welke tafel een bepaalde tijd niets is besteld. Zo herken je in één oogopslag bij welke gasten nog naar verdere wensen zou moeten worden gevraagd.

Tafels separeren of omboeken
Met behulp van Vectron-POS-systemen kunnen rekeningen van gasten aan één tafel gemakkelijk worden gesepareerd. Systemen met touchscreen vereenvoudigen deze functie zelfs nog: de apart te berekenen gerechten en dranken worden op de monitor gemarkeerd en het separeren wordt uitgevoerd. Tijdrovend, handmatig scheiden en optellen komt te vervallen. De kassasystemen beheersen ook het omboeken van complete tafels als gasten aan een andere tafel gaan zitten of als tafels worden samengevoegd.

Tafels toekennen

Met gedifferentieerde, afzonderlijke bedieningsrechten kunnen tafels aan verschillende kelners worden toegewezen, zodat andere kelners niet meer op deze tafels kunnen boeken. Er kan individueel worden bepaald, welke medewerkers boekingen mogen annuleren of meer rechten krijgen, bijvoorbeeld in een open bon annuleren of de tafelindeling opheffen. De individuele rechten maken bovendien een gedifferentieerd provisiesysteem mogelijk. Nieuwe medewerkers kunnen met de trainingsmodus ingewerkt worden in de bediening van de kassasystemen.

Tafel-floating
Dankzij de ongecompliceerde netwerkmogelijkheid van de POS-systemen onderling bestaat op elk gewenst moment vanaf elke kassa toegang tot elke tafel. Hierdoor is het bedieningspersoneel voor het invoeren van bestellingen of tafelafrekeningen niet aan een bepaalde kassa gebonden en kan het ook van andere kassa’s gebruik maken, als de dichtstbijzijnde kassa door een collega wordt gebruikt.

Infoteksten

Bij het aanmaken van artikelen kunnen per artikel vijf verschillende teksten met maximaal 99 tekens worden opgeslagen: bijv. afgekorte artikelbeschrijvingen voor het service- en keukenpersoneel, uitvoerige artikelbeschrijvingen en teksten in verschillende talen voor de rekening van de klant. Verder bestaat de optie om een tekst naar keuze – bijv. een cocktailrecept – tot en met 1000 tekens per artikel op te slaan. Ook vrije extra teksten voor het personeel in de keuken kunnen bij het opnemen van de bestelling worden ingevoerd.

Reserveergroepen – Hold&Fire-functie

Terwijl doorgaans alle bonnen voor alle gerechten meteen worden afgedrukt, kunnen met de Hold&Fire-functie eerst bepaalde bonnen worden gereserveerd (hold), wanneer een gast bijvoorbeeld een bepaald gerecht op een later tijdstip wil hebben. De bon wordt pas afgedrukt, wanneer de ober deze met een druk op de knop vrijgeeft (fire). Ook wanneer gasten aan een tafel nog op andere gasten wachten of individuele gasten bepaalde gangen uit een menu willen weglaten, wordt de Hold&Fire-optie toegepast.

Tickets

Voor de toewijzing van bereide gerechten en dranken aan de individuele tafels kunnen gelijktijdig met de bon bijbehorende tickets worden afgedrukt: tot en met negen stuks per artikel. De tickets zijn genummerd en bevatten naar keuze gegevens zoals tafelnummer, datum, tijd en naam van de bedienende medewerker.

Sorteergroepen

Onafhankelijk van de volgorde van het invoeren van de bestellingen wordt bij deze optie het afdrukken in een vastgelegde volgorde gesorteerd, bijv. volgens voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Met deze veelzijdige opties kan het bonnen- en ticketsysteem individueel worden afgestemd op bedrijfsprocessen. De vooraf ingestelde volgorde kan individueel worden gewijzigd; er kan bijv. Carpaccio als hoofdgerecht en salade bij het voorgerecht worden gekozen. Alle bonnensystemen kunnen onderling worden gecombineerd.

Enkele en verrekeningsbonnen

Bij de registratie van stamgegevens wordt elk artikel afzonderlijk als individuele, meervoudige of verrekeningsbon in het systeem vastgelegd. Het systeem kan een vrijwel willekeurig aantal printers besturen. Aan elk artikel kunnen vijf directe doelprinters worden toegewezen, via welke de betreffende bon kan worden afgedrukt. Bij storingen worden de bonnen naar een andere reserveprinter doorgegeven. 

 

De bonnen krijgen naar keuze gegevens zoals datum, tijd, naam van de bediende, enz. om toewijzing op een later tijdstip te vergemakkelijken. De vormgeving is in grote mate vrij.

Franse systeem

Bestelling volgens het Franse systeem wordt steeds populairder. Dat wil zeggen dat een vrije menuvolgorde voor een vastgestelde prijs wordt samengesteld. Als bijvoorbeeld de eerste twee gangen zijn besteld en geboekt, zijn Vectron POS-systemen in staat om de tafel opnieuw op te roepen en bij de selectie van het dessert alleen nog die desserts toe te laten die in het vastgestelde menu passen.

Tijdgestuurde prijswijzigingen

Vectron POS-systemen maken speciale acties mogelijk, bijv. het Happy Hour, door tot de dag en het uur nauwkeurige prijswijzigingen. Op het gedefinieerde tijdstip neemt de kassa automatisch de gewijzigde prijzen over - naar keuze als procentuele reductie of een verlaagde, vaste prijs. Deze opties kunnen ook parallel worden ingezet. Terwijl de één met een tijdsbestek met procentuele wijzigingen werkt, maakt een andere gebruik van vaste prijzen. Er zijn max. drie tijdsbestekken ter beschikking die telkens kunnen worden bepaald. Prijswijzigingen worden pas op een geprogrammeerd tijdstip van kracht en worden na het verstrijken van de wijzigingsperiode door het systeem automatisch opnieuw naar de normale prijzen omgeschakeld. Artikel- en goederengroepen kunnen naar wens van een prijswijziging worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer bepaalde alcoholische dranken niet onder het Happy Hour zouden dienen te vallen. Met de Vectron POS-systemen is het mogelijk om tot tien prijsniveaus voor verschillende doelgroepen vast te leggen, bijvoorbeeld voor prijzen voor stamgasten of het personeel.