Software informatie

Effectieve werktijdregistratie

Hoe groter het aantal medewerkers en filialen, des te complexer wordt de administratie van werktijden. Vectron POS-systemen bieden ook hier perfecte ondersteuning. Alle medewerkers kunnen zich direct op de kassa aan- of afmelden. Ook aanmelden in het ene en afmelden in het andere filiaal is mogelijk. De Touch-Key-sleutel biedt zelfs de mogelijkheid om werktijden van medewerkers te registreren, die niet rechtstreeks op de kassa werken en dus geen toegangsrechten tot kassafuncties hebben. De kassa’s zorgen voor een naadloze registratie van alle aan- en afmeldinformatie zoals werkpauze, artsbezoek of boodschappen doen.

Etikettering van allergenen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Duitse levensmiddelenhygiëneverordening in december 2011 werd vastgelegd, dat vanaf 13-12-2014 ook bij losse artikelen verplicht informatie over allergenen moet worden bijgevoegd. Om de bescherming van de gezondheid te waarborgen, moeten de consumenten volgens de wetgeving vervolgens bij alle producten die voor directe consumptie worden aangeboden (bijv. in restaurants, hotels, snackbars, bakkerijen, slagerijen) op adequate wijze over aanwezige allergenen worden geïnformeerd.

Vectron-kassa’s bieden hier praktische hulp, doordat bij een bepaald artikel in de kassa artikeleigenschappen kunnen worden opgeslagen. De eigenschappen kunnen door kassa-eigenaren zelf worden bepaald, omdat er naast allergenen een serie zinvolle criteria zijn, zoals bijvoorbeeld ‘vegetarisch’, ‘veganistisch’ of ‘zonder varkensvlees’. Ook een filter ‘hier opeten/meenemen’ of ‘vanaf 18 jaar’ is in vele gevallen handig. Bij de weergave van de artikelenselectie op de kassa is het daarom mogelijk om te filteren op dergelijke artikeleigenschappen, zodat alle artikelen die niet aan de filtercriteria voldoen in lichtgrijs verschijnen en niet geboekt kunnen worden zolang het filter actief is. Daarnaast kan de bij een artikel opgenomen informatie (bijv. de opsomming van alle aanwezige allergenen) als hulp voor de verkoper op de kassa, maar ook als service aan de klant op het klantendisplay weergegeven en tevens afgedrukt worden.

Individuele bedieningsrechten

Vectron-kassasystemen werken niet alleen met vastgestelde bedieningsklassen, maar ook met gedifferentieerde, afzonderlijke bedieningsrechten. De betreffende bedieningsrechten kunnen rechtstreeks in de kassa of in een elektronisch bedienerslot opgeslagen worden, die een razendsnelle aanmelding en veilige toewijzing van de boekingen aan een bediener mogelijk maakt. Op de installatie van elke afzonderlijke bedieningswerknemer in elke filiaalkassa kan dan worden afgezien, wat o.a. handig is bij regelmatige filiaalwisseling van personeel. Er kan individueel worden bepaald, welke medewerkers boekingen mogen annuleren of meer rechten krijgen. De individuele rechten maken bovendien een gedifferentieerd provisiesysteem mogelijk.

Veiligheid bij kassaprocessen en -afrekening

Vectron POS-systemen bieden in de praktijk beproefde functies die alle kassaprocessen tegen fouten en manipulaties beveiligen en annuleringen verminderen.

Bij ingeschakelde tussensomdwang kan de bediener geen afsluitende bon maken zonder eerst de tussensom op te roepen. Zo wordt gewaarborgd dat de klant eerst het te betalen bedrag genoemd krijgt, vervolgens gevraagd wordt naar overige wensen en tot slot pas de bon wordt gemaakt. Bovendien kunnen de direct-annuleer-functie en een correctie na de tussensom worden onderdrukt. De kassalade-sluitdwang voorkomt dat de kassalade open blijft staan. Na afloop van een geprogrammeerde tijd herinnert een alarmsignaal eraan de lade te sluiten. Bij de wisselgeld-dwang kan de bediener de kassalade niet openen zonder het ontvangen biljet of muntbedrag in te voeren.

Kassa-afrekening

Vectron-kassasystemen helpen om kassaverschillen te voorkomen. Bij een geactiveerde bediener-zelfafrekening moet bij dienstwisseling of sluitingstijd eerst de kassa-inhoud geteld en ingevoerd worden. Dan pas kunnen overzichten worden afgegeven. Verschillen worden daarbij naar keuze met de ter plaatse toegestane overzichten uitgeprint of alleen met de backoffice-software in de centrale geëvalueerd. De zelfafrekening kan per bediener of per kassa worden uitgevoerd en exact naar valuta en soort geschieden. Alternatief kan de zelfafrekening ook geconsolideerd voor meerdere kassa’s worden uitgevoerd. Desgewenst wordt de kas automatisch naar de volgende dag overgeheveld.

Opgeslagen kassaberichten

Kan of mag de eindafsluiting bij wijze van uitzondering een keer niet direct door de centrale worden uitgelezen, dan is de eindafsluiting bij Vectron POS-systemen ook altijd rechtstreeks op de kassa opgeslagen. Het actuele eindoverzicht wordt naar een speciaal gedeelte van het kassageheugen verplaatst, waarna de kassa genuld wordt en het bedrijf net als bij een gewone lezing weer kan worden hervat. Gegevens van de vorige dag worden niet gemengd met de actuele. Bij de volgende uitlezing door de Vectron Commander worden op die manier opgeslagen eindafsluitingen automatisch overgenomen en toegewezen aan de juiste dagen.

Gecontroleerde in- en uitgaande betalingen

In het dagelijkse bedrijf haalt het personeel bijv. voor boodschappen bij de slager of rembourskosten van postpakketten geld uit de kassa. Deze bedragen worden bij Vectron POS-systemen direct op de betreffende leverancier geboekt. In- en uitgaande betalingen staan zo al in het filiaal exact op rekening en bedrag geregistreerd. Alle systemen vereenvoudigen bovendien de dagelijkse wisselgeldboekingen aangezien de contante inkomsten door de kassa’s exact naar soort en coupures worden bijgehouden.

Gecontroleerd uitschenken

In het schenkbereik is controle een belangrijk thema. Vectron POS-systemen geven in samenspel met tapinstallaties en koffiezetapparaten van diverse bekende merken de gewenste drank pas vrij na de registratie op de kassa. Zo worden alle verkochte drankjes volledig geregistreerd en er gaat geen kop koffie en geen glas bier meer "verloren".

Talrijke betalingstrajecten

Naast contante betaling zijn met Vectron-kassa’s ook talrijke contantloze betalingswijzen mogelijk. Er kunnen magneet-, barcode- en transponderkaarten worden gebruikt, dus bijvoorbeeld EC- en creditcards. Daarnaast staan er interfaces voor de NFC-betaling – oftewel contactloze, contantloze betalingen bijv. met ‘girogo’ of ‘paypass’ – ter beschikking. Klantenrekeningen met maandelijkse factuur kunnen worden aangemaakt en inkopen van medewerkers kunnen via het salaris worden afgerekend. Andere betalingsmogelijkheden zijn mogelijk in combinatie met bonVito-klantenkaarten.

Kassaonderhoud op afstand

Bij een optimale workflow horen minimale uitvaltijden. Vectron POS Anywhere maakt analyse en onderhoud op afstand van de kassasystemen mogelijk. Uitgebreide ingreepmogelijkheden staan in de meeste gevallen een probleemoplossingen op afstand toe. Er zijn configuratiewijzigingen mogelijk, evenals updates of gegevensopslag. Met ‘Vectron POS Anywhere’ kunt u of uw kassahandelaar zich op een willekeurige kassa inloggen en in real time volgen wat de verkoopster voor gegevens invoert, de kassa op afstand bedienen, maar ook nieuwe functies uitleggen en voordoen. De POS Anywhere-functie versnelt de storingsanalyse, vermindert uitvaltijden en voorkomt overbodige en dure dienstverlening op locatie.